Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Rachunki Bankowe


Wersja: 6

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-03-10 07:59:15


Do dnia 20.03.2021 r. obsługa kasowa jednostki prowadzona jest przez bank PKO Bank Polski S.A.

Wpłaty realizowane do dnia 20.03.2021 r. należy wykonywać na poniższe rachunki bankowe:

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Opis operacji na rachunku

Rachunek bieżący

73 1020 4391 0000 6902 0159 2393

Wydatki budżetowe

Dochody budżetowe

16 1020 4391 0000 6802 0159 2401

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi, udostępnianie dokumentacji przetargowych, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki, należności wynikające z wyroków sądowych.

ZFŚS

61 1020 4391 0000 6102 0159 2419

Rachunek do obsługi ZFŚS w tym: spłaty pożyczek udzielonych z ZFM, zapłaty za wynajem lokali.

Sumy obce

39 1020 4391 0000 6102 0159 2427

Wpłaty wadiów, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów


WAŻNA INFORMACJA

Od dnia 21.03.2021 r. obsługa kasowa jednostki prowadzona będzie przez Santander Bank Polska S.A.

W związku z powyższym, wpłaty realizowane od dnia 21.03.2021 r. należy wykonywać na poniższe rachunki bankowe:

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Opis operacji na rachunku

Rachunek bieżący

71 1090 2750 0000 0001 4751 4062

Wydatki budżetowe

Dochody budżetowe

44 1090 2750 0000 0001 4751 4063

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogi, udostępnianie dokumentacji przetargowych, wpłaty odszkodowań, opłaty za przejazdy ponadnormatywne, kary umowne, wpływy ze sprzedaży, odsetki, należności wynikające z wyroków sądowych.

ZFŚS

17 1090 2750 0000 0001 4751 4064

Rachunek do obsługi ZFŚS w tym: spłaty pożyczek udzielonych z ZFM, zapłaty za wynajem lokali.

Sumy obce

87 1090 2750 0000 0001 4751 4065

Wpłaty wadiów, kaucji, zabezpieczeń należytego wykonania umów


Dane do faktur:

Nabywca: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014

Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Faktury należy przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Podstawa prawna: Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.