Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 24.04.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy specjalista – Stanowisko ds., Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 17/2023 (z terminem składania ofert do 05.04.2023 r.) na ww. stanowisko został wybrany

Pan Mirosław Murdza zam. Strażów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Mirosław Murdza spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-03-22 13:07:50

Data modyfikacji: 2023-04-24 11:26:28

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-03-22 13:07:51
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-04-07 08:26:00
Podgląd