Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


Wersja: 2

Zmodyfikował: Sławomir Staszowski

Data modyfikacji: 2023-04-07 08:26:00


Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia 06.04.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Starszy specjalista – Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 17/2023 z terminem składania ofert do dnia 05.04.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Marek Wałczyk Kuńkowce
2. Mirosław Murdza Strażów