Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 17-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wody mineralnej dla pracowników RDW Stalowa Wola na 2022 r. wraz z dostawą wg. wykazu. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą do RDW Stalowa Wola sadzonek drzew w związku z „Nakazem nasadzeń” oraz krzewów liściastych i iglastych, w związku z koniecznością poprawy estetyki wyspy centralnej ronda w miejscowości Grębów – DW Nr 871 w km 23+748, w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-05-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 1: PZDW w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-05-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 3: RDW Ustrzyki Dolne - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi woj. Nr 835 od km 125+629,53 do km 125+973,13 polegająca na budowie mostu w km 125 + 802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów w miejscowości Rudka. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-04-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna dla: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna” w ramach zadania: „Budowa obiektu socjalnego w miejscowości Ożanna” wraz z wykarczowaniem pniaków. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-05-2022 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna dla: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. 81/23 w miejscowości Ożanna” w ramach zadania: „Budowa obiektu socjalnego w miejscowości Ożanna” wraz z wykarczowaniem pniaków - II postępowanie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 3: RDW Ustrzyki Dolne. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego