Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 27-01-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Serwis, obsługa, konserwacja 3 szt. przepompowni wód deszczowych na ciągu drogi wojewódzkiej Nr 869 administrowanej przez PZDW w Rzeszowie oznaczonych numerami P1, P3, P4. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-01-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta będących w użytkowaniu PZDW w Rzeszowie i jednostek terenowych w 2020 r. (zgodnie z SOPZ) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-01-2020 09:00

Nazwa zamówienia: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na ternie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów – Zadanie Nr 8 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie punktu kontroli samochodów ciężarowych w km 5+080 str lewa w m. Hoszów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-01-2020 09:30

Nazwa zamówienia: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – Zadanie 10 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Polańczyk – Czarna, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 5+550 strona lewa w m. Hoczew” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-01-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – Zadanie nr 14 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa.., czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-01-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów – Zadanie Nr 7 - „Przebudowa parkingu przy drodze wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km 59+466 w m. Szczerbanówka” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-01-2020 09:30

Nazwa zamówienia: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów – zadanie Nr 9 - „Remont parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+608 strona lewa w m. Polana” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-01-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bachórzec, na działkach nr ewidencyjny: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo