Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 24-08-2020 11:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Grab – granica państwa w m. Kąty.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-08-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Nozdrzec czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-08-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej, obrzeży oraz studzienek ściekowych z żeliwną kratą do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w km 17+024 ÷ 17+343 w m. Dąbrowica czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-08-2020 08:30

Nazwa zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Warzyce w m. Wiśniowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-08-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 29 grudnia 2019 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: WRL.6224-1/16/2009 udzielonej przez Starostę Dębickiego dnia 30.12.2009 r. dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku od km 60+126 – 62+620 w miejscowości Dębica” - II przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-08-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 464+827,20 – 465+233,93 str. lewa (kilometraż wg dawnej drogi krajowej Nr 19 Lublin – Rzeszów) w m. Jasionka - III przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-08-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2019 rok. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-08-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Dobrzechów strona prawa w km 21+552 do 21+575. 2. Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu przy drodze woj. Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie w obrębie rynku. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo