Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie


Szczegółowe informacje o wszystkich utrudnieniach zawiera tabela poniżej.

Sortuj po:
Nr drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Data wprowadzenia i zakończenia
Nr drogi
835
Nazwa drogi
Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 od Urzejowic do Kańczugi (km 154+600 - 161+226,28)
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK94 do miasta Kańczuga - etap II"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości – ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej i/lub uprawnionych pracowników, ograniczenie prędkości. Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-04-19
do odwołania
Nr drogi
835
Nazwa drogi
835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek drogi wojewódzkiej od drogi krajowej Nr 94 m. Gwizdaj do m. Urzejowice
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK94 do miasta Kańczuga - etap I"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienia te mogą występować "odcinkowo". 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-11-10
do odwołania
Nr drogi
854
Nazwa drogi
Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce
Lokalizacja
Odc. Antoniów - Gorzyce od km 23+275 do km 23+339 Przeprawa promowa na rzece San
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przeprawa promowa nieczynna ze wzgledu na niski poziom rzeki San. Przewóz łodką w zakresie osób i rowerów w dni robocze od 600 do 2000 .

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-04-28
do odwołania
Nr drogi
856
Nazwa drogi
Antoniów-Radomyśl nad Sanem-Dąbrowa Rzeczycka
Lokalizacja
Most przez rzekę Jodłówka w km 11+046
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności do 20t, szerokości użytkowej do 5m oraz predkości do 40 km/h

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-12-12
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Sieraków most na rz. Borowina w km 23+217
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe ograniczenie nośności do 15 t znak B-18.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
miejscowości Dąbrowica, Sieraków
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Budowa z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku Dąbrowica-Sieraków. Utrudnienia: ograniczenie predkości, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną  lub przez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-11-08
2023-11-27
Nr drogi
861
Nazwa drogi
Bojanów-Kopki
Lokalizacja
miejscowość Jeżowe od km 14+494 do km 15+353 strona prawa
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Utrudnienia: ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-05-05
2023-08-31
Nr drogi
878
Nazwa drogi
Stobierna - Rzeszów - Dylągówka
Lokalizacja
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 w m. Jasionka (rondo) do ul. Lubelskiej w m. Rzeszów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-07-01
2023-09-30
Nr drogi
887
Nazwa drogi
Brzozów - Rymanów - Daliowa
Lokalizacja
Km 26+896 - 27+340 m. Rymanów Zdrój
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-03-23
2023-08-31
Nr drogi
887
Nazwa drogi
Brzozów - Rymanów - Daliowa
Lokalizacja
Km 19+364 - 20+120 m. Ladzin
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-04-10
2023-08-14
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Hoczew - Cisna
Lokalizacja
Habkowce
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu (ruch wahadłowy). Ogranicznie prędkości do 30 km/h,

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-02-01
2023-10-01
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Hoczew - Baligród - Cisna
Lokalizacja
m. Zahoczewie
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Jednostronne zwężenie jezdni spowodowane robotami drogowymi na moście. Ruch wahadłowy.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-05-23
2023-06-30
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Wołkowyjka, km 16+844 m. Wołkowyja
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Min. - Solina - Myczków
Lokalizacja
Solina - Myczków od km 10+080 do km 16+300
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina - Myczków - ograniczenie prędkości, wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną, oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-11-03
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+027 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+629 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 43+480 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
DW 897 Tylawa - Wołosate
Lokalizacja
most w km 8+158 m. Jaśliska, most 10+804 m. Posada Jaśliska, most km 11+713 m. Wola Niżna, most km 24+405 m. Wisłok Wielki, wiadukt km 42+403 m. Osławica, most km 42+596 m.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni ruchu na obiektach do środka obiektu do 3,5m szerokości ( ruch wahadłowy), z ograniczeniem prędkości do 40km/h

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-11-29
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 61+832 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 62+477 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 64+108 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 65+344 m. Cisna
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Kalnicki, km 78+848 m. Kalnica
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi 3,5 m,  ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
DW 897 Tylawa - Wołosate
Lokalizacja
most km 17+565 m. Moszczaniec, most km 21+698 m. Wisłok Wielki
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu z zastosowaniem ruchu wahadłowego

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-05-29
2024-12-31
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Bystry, km 80+760 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Niedźwiedzi, km 82+105 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 85+397 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 86+627 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Górna Wetlinka, km 87+236 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Prowczy, km 94+500 m. Brzegi Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+143 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+906 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 103+859 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Zakopianiec, km 105+489 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 108+220 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
Wołosate, km 108+680
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Znak B - 1 "zakaz ruchu". "Nie dotyczy pojazdów uprawnionych i mieszkańców".

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
most w km 69+986 w m. Dołżyca
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni do 1 pasa ruchu - ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości na obiekcie do 40 km/godz.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-02-03
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Stasiana, km 3+150
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Stałe ograniczenie nośności do 15 t znaki B-18. Ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ruch odbywa sie połówką jezdni, dodatkowe oznakowanie znakami B-31 i D-5.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wola Michowa, most na rz. Osława w km 50+088
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wola MIchowa, most na rz. Oslawa w km. 51+325
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - GP
Lokalizacja
m. Komańcza, wiadukt kolejowy nad drogą w km 35+232
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym do wysokości 3,7 m (znak B-16)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
988
Nazwa drogi
Babica -Warzyce
Lokalizacja
W km od 25+220 do 25+950 m. Wiśniowa.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości do 30 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną od godz 7.00 do 17.00 lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-04-17
2023-11-30
Nr drogi
988
Nazwa drogi
Babica -Warzyce
Lokalizacja
W km od 21+300 do 22+000 m. Kożuchów.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości do 30 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-05-24
2023-11-30
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
w km od 6+200 do km 10+027w miejscowości Żyznów - Lutcza
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie mostu i dojazdów do mostu.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-05-24
2023-11-30
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 7+700 m. Żyznów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
990
Nazwa drogi
Twierdza - Krosno
Lokalizacja
w km od 11+905 do 12+204 strona prawa
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-04-12
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 0+000 m. Lutcza do km 10+272 m. Czarnorzeki.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów i mieszkańców.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2019-12-31
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
w km od 0+020 do 1+000 m. Lutcza w km od 4+990 do 6+330 m. Krasna w km od 10+025 do 10+693 w m. Lutcza
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-05-30
2023-08-15
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
km 45+940 m. Grab
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
od km 31+225 do 31+785 m. Krempna-Kotań strona prawa
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia: ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-04-03
2023-09-30