Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie


 

Szczegółowe informacje o wszystkich utrudnieniach zawiera tabela poniżej >>> zobacz wszystkie <<< .

Informacje w tabeli są uporządkowane wg numerów dróg.

Nr drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Data wprowadzenia i zakończenia
Nr drogi
835
Nazwa drogi
Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 od Urzejowic do Kańczugi (km 154+600 - 161+226,28)
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK94 do miasta Kańczuga - etap II"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości – ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej i/lub uprawnionych pracowników, ograniczenie prędkości. Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-04-19
do odwołania
Nr drogi
835
Nazwa drogi
835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek drogi wojewódzkiej od drogi krajowej Nr 94 m. Gwizdaj do m. Urzejowice
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK94 do miasta Kańczuga - etap I"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienia te mogą występować "odcinkowo". 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-11-10
do odwołania
Nr drogi
854
Nazwa drogi
Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce
Lokalizacja
Odc. Antoniów - Gorzyce od km 23+275 do km 23+339 Przeprawa promowa na rzece San
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przeprawa promowa nieczynna ze wzgledu na wysoki poziom wody na rzece San. 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2023-01-24
do odwołania
Nr drogi
856
Nazwa drogi
Antoniów-Radomyśl nad Sanem-Dąbrowa Rzeczycka
Lokalizacja
Most przez rzekę Jodłówka w km 11+046
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności do 20t, szerokości użytkowej do 5m oraz predkości do 40 km/h

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-12-12
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Sieraków most na rz. Borowina w km 23+217
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe ograniczenie nośności do 15 t znak B-18.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
miejscowości Dąbrowica, Sieraków
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na odcinku Dąbrowica -Sieraków od km 17+800 do km 21+027. Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-11-08
2023-11-27
Nr drogi
878
Nazwa drogi
Stobierna - Rzeszów - Dylągówka
Lokalizacja
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 w m. Jasionka (rondo) do ul. Lubelskiej w m. Rzeszów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-07-01
2023-09-30
Nr drogi
881
Nazwa drogi
Sokołów Małopolski - Żurawica
Lokalizacja
DW 881 odcinki przez miejscowość Pruchnik km 51+830 - 52+080 oraz 52+882-53+332
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z wykonywaniem remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 w m. Pruchnik, polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienie te mogą występować "odcinkowo".

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-10-14
do odwołania
Nr drogi
889
Nazwa drogi
Sieniawa - Bukowsko - Szczawne
Lokalizacja
Km 13+384 - 13+510 m. Nadolany
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

Utrudnienia polegające na ograniczeniu prędkości, zwężeniu jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizają świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-10-03
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Hoczew - Cisna
Lokalizacja
Habkowce
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu (ruch wahadłowy). Ogranicznie prędkości do 30 km/h,

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-02-01
2023-10-01
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Wołkowyjka, km 16+844 m. Wołkowyja
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
km 17+250
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko.

Ograniczenie skrajni drogi do jedego pasa ruchu ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Mineralne - Solina - Myczków
Lokalizacja
Dw nr 895, km 12+600
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu (ruch wahadłowy). Ogranicznie prędkości do 30 km/h, ograniczenie tonażu do 10 t.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-06-22
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Min. - Solina - Myczków
Lokalizacja
Solina - Myczków
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina - Myczków - ograniczenie prędkości, wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną, oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-11-03
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+027 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+629 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 43+480 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 61+832 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 62+477 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 64+108 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 65+344 m. Cisna
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Kalnicki, km 78+848 m. Kalnica
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi 3,5 m,  ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Bystry, km 80+760 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Niedźwiedzi, km 82+105 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 85+397 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 86+627 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Górna Wetlinka, km 87+236 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Prowczy, km 94+500 m. Brzegi Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+143 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+906 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 103+859 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Zakopianiec, km 105+489 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 108+220 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
Wołosate, km 108+680
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Znak B - 1 "zakaz ruchu". "Nie dotyczy pojazdów uprawnionych i mieszkańców".

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
most w km 69+986 w m. Dołżyca
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni do 1 pasa ruchu - ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości na obiekcie do 40 km/godz.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-02-03
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Stasiana, km 3+150
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Stałe ograniczenie nośności do 15 t znaki B-18. Ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ruch odbywa sie połówką jezdni, dodatkowe oznakowanie znakami B-31 i D-5.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wola Michowa, most na rz. Osława w km 50+088
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wola MIchowa, most na rz. Oslawa w km. 51+325
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - GP
Lokalizacja
m. Komańcza, wiadukt kolejowy nad drogą w km 35+232
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym do wysokości 3,7 m (znak B-16)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - granica państwa
Lokalizacja
Km 90+500 w m-ci Wetlina.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko - wygrodzony prawy pas ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz ograniczenie tonażu do 15t. (ograniczenie tonażu nie dotyczy autobusów).

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-04-05
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 7+700 m. Żyznów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
od km 2+565,00 do km 2+850,00 m. Godowa.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza od km 2+565,00 do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdó wraz rozbiórką
i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 
budowlanych w m. Godowa”."  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników, wprowadzono ograniczenie prędkości.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-03-01
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 0+000 m. Lutcza do km 10+272 m. Czarnorzeki.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów i mieszkańców.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2019-12-31
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
km 45+940 m. Grab
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
993
Nazwa drogi
993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla
Lokalizacja
Odcinek Wola Cieklińska - Pielgrzymka od km 16+300 do km 19+840
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km od 16+300 do 19+840"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników, wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienie te mogą występować "odcinkowo". 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-05-17
do odwołania