Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 22-10-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Nasadzenie drzew we wskazanym miejscu 35 szt. sadzonek drzew gatunek: lipa drobnolistna (wysokość sadzonki min. 2,5m, obwód na wysokości 130 cm : 7-10 cm), wraz z opalikowaniem stabilizującym (2 paliki do każdego drzewka) w związku z „Nakazem nasadzeń” (DW Nr 858 w m. Harasiuki i DW Nr 985 w m. Baranów Sandomierski) w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-10-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Zakup 12 szt. drogomierzy NEDO Professional wraz z plecakiem na potrzeby PZDW i jednostek terenowych” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-10-2021 09:30

Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowej głowicy wysięgnikowej do ścinki poboczy dróg na potrzeby RDW Ustrzyki” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-10-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna w km 3+181+3+265 w miejscowości Łączki czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-10-2021 09:00

Nazwa zamówienia: „Zakup wraz z dostawą (fabrycznie nowych) opon zimowych dla potrzeb jednostek terenowych w 2021 roku - 2 zadania” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-10-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-10-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi woj. nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 10+745 - km 10+868 w miejscowości Czarnorzeki czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-10-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa konserw mięsnych Gulasz Angielski w ilości 5267 sztuk dla potrzeb pracowników jednostek terenowych PZDW jako posiłki regeneracyjne na sezon zimowy 2020/2021 czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego