Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł


Termin składania ofert: 30-03-2023 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą 120 szt. sadzonek do nasadzeń zastępczych w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW Rymanów w 2023 r. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-04-2023 09:30

Nazwa zamówienia: „Dostawa (fabrycznie nowych) opon letnich dla potrzeb PZDW oraz jednostek terenowych w 2023 roku.” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego