Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 04-10-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 27+340,00 – 27+429,65 i 27+452,72 - 27+500 po stronie prawej w miejscowości Cieszyna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-09-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2018 rok. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-10-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi woj.. Nr 982 Szczucin – Jaślany, polegająca na budowie chodnika w km 17+840 - 17+990 strona prawa w m. Górki. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-10-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej oraz obrzeży z przeznaczeniem do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojwódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 1+550÷1+684 w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska Kąty czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-10-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin - Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w km 130+830 - 131+116 strona prawa w m. Wylewa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-10-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 - 10+955 w miejscowości Jata. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-09-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika od km 10+986 – 11+327,50 i od km 11+930 do km 11+970 w m. Ostrów”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-10-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi woj. Nr 872 Łoniów - Baranów Sandomierski - Nisko, polegająca na budowie chodnika od km 28+545 do km 28+723 strona lewa w m. Nowa Dęba czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo