Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 01-07-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce” - II przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-06-2020 10:00

Nazwa zamówienia: .Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2021-2023(8 zadań) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-07-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Wołosate w miejscowości Maniów - Żubracze od km 58+878 do 60+100 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-06-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-07-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie remontu uszkodzonej infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 (obwodowa Mielca) z drogą wojewódzką Nr 875. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-06-2020 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+420 – 11+570 w m. Ustrobna”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-07-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 15+235,81 - 15+600,00 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Chwałowice czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski–MielecDębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+500 - 54+775 strona prawa w m. Brzeźnica. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo