Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 08-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Daliowa w miejscowości Szklary, km 34+090 - 34+990. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-05-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi wojewódzkie Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w Wielopolu Skrzyńskim. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-05-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie remontu chodnika i dojść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród w zakresie1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród, km 28+675 – 28+696 i km 28+780 – 28+850 str. prawa, 2. Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr DW 993 Jasło – Nowy Żmigród w m. Nowy Żmigród w km 28+934 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-04-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 28 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW Jasło czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze – wykonanie kanalizacji deszczowej -- czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-05-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342 – III przetarg czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo