Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 02-08-2018 14:22

Nazwa zamówienia: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na sieci dróg administrowanych przez PZDW w Rzeszowie - RDW Stalowa Wola w roku 2018 . czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni mostu na rzece Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska -Dukla w km 28+680-28+810 w m. Nowy Żmigród (130m)... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-07-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Zadanie 2; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 3+764, rozbiórką istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi oraz wykonaniem umocnienia koryta potoku bez nazwy przy wlocie i wylocie przepustu i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Godowa w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-08-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2018/2019 i 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lubaczów – 2 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska Majdan Królewski – Nisko polegajaca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 8+125 – 8+670, str. prawa w m. Skopanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-03-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-08-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika w km 18+600 – 18+694 str. lewa w m. Jaślany. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo