Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 21-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu RDW Stalowa Wola 2019r. – (7 zadanie)”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: SZKODY POWODZIOWE na terenie RDW Stalowa Wola - III PRZETARG. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-11-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych jednego modelu dla potrzeb PZDW Rzeszowie o roku produkcji 2019. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wycinka zakrzaczeń oraz podcinka drzew na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów – 4 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie nr 15. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-11-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 - 10+890,78 w miejscowości Jata. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-11-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb PZDW Rzeszowie o roku produkcji 2019. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 w m. Wiśniowa czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo