Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 23-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów, polegająca na budowie chodnika w km 2+485 do km 2+705 strona lewa w m Koziarnia. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 210+962,00 -211+052,00 strona lewa w miejscowości Dydnia czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (5 zadań) IV kwartał 2018r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 27+462,25 – 27+655,00 str. prawa w m. Zalesie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu elementów odwodnienia oraz zabezpieczenie osuwiska na drodze wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna w km 36+400 w m. Cisna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 217+238,4 -217+307,0 strona prawa w miejscowości Niebocko czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do km 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - budowa chodnika od km 5+155 do km 5+360 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 5+226 strona prawa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-10-2018 10:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 7+420 - km 7+590 strona lewa w miejscowości Hoczew - III przetarg. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo