Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 19-02-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-02-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-02-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr: 878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, 835Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-02-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-02-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji programowej, pełnego rozpoznania geologicznego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania, pn.: „Budowa bezkolizyjnego przejazdu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w m. Babica, zapewniającego połączenie pomiędzy planowanym na drodze ekspresowej S19 węzłem „Babica”, a drogą wojewódzką nr 988 Babica – Warzyce” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-02-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w 2018 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-02-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych - ZADANIE nr 3 RDW LUBACZÓW – II PRZETARG czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-02-2018 10:30

Nazwa zamówienia: Dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo