Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 25-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km ok. 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-11-2019 10:30

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku od oddania przedsięwzięcia do użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap I i III”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Czyszczenie i przegląd separatorów wraz z czyszczeniem osadników w ciągu DW 869 – droga lotniskowa... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-11-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 – 4 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt (wiaduktu nad istniejącą linią kolejową) w ciągu 5 lat dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-12-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem decyzji pozwolenia budowlanego oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Zadanie nr 5 -„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.; „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-12-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce na odcinku w km 23+275-23+399 w 2020 roku w dni robocze od godziny 6:00 do godziny 20:00, tj. 14 godzin. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-12-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.: Zad. 1. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Munina i Sobiecin”. Zad. 2. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów” Zad. 3. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo