Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 25-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki od km 1+225 do km 2+175 w miejscowości Bojanów-Sójkowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: REMONT ODWODNIENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 877NAKLIK-LEŻAJSK-ŁAŃCUT-DYLĄGÓWKA-SZKLARYNA ODCINKU OD KM 64+378 DO KM 64+750 W M. DYLĄGÓWKA czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich: Nr DW 855 w m. Zdziechowice, Nr DW 871 w m. Stale” - III przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania pionowego) znajdującego się na drogach wojewódzkich – 2 zadania - II przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 4+488-4+655 polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w m. Koniaczów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl – Domaradz z DP Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa w m. Nienadowa wraz z przebudową dojazdów do skrzyżowania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” Zadanie nr 1 dla DW 895: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” Zadanie nr 2 dla DW 894: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk" czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo