Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 31-10-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 24 + 405 oraz km 25 + 993 w m. Wisłok Wielki. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów –Tarnobrzeg - Stalowa Wola polegające na budowie chodnika w km 27+442,41 - 27+532,34 str. lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Jamnica czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-11-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 - 10+890,78 w miejscowości Jata. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: - nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, - nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, - nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km ok. 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo