Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 17-07-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jaslo - Nowy Żmigród - Krempna - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród w km 16+073-16+200 str. lewa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-07-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl –Dubiecko – Bachórz – Domaradz w m. Bachórz czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-07-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Otałęż. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-07-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów - Dylągówka z drogami powiatowymi Nr 1378R i Nr 1383R w m. Trzebownisko”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-07-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Remont istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odc. Leżajsk – Łańcut w miejscowości Dąbrówki od km 36+791 do km 37+179 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-07-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865". czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-07-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-07-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w 2020 r. – ZADANIE 8 RDW USTRZYKI DOLNE – II PRZETARG czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo