Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 24-01-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na całym odcinku planowanym do przebudowy/rozbudowy tj. od km 40+662,00 do km 55+193,73 z wyłączeniem odcinka DW 881 zgodnie z km PFU od ok. 51+760 do km ok. 53+400 oraz robót budowlanych na odcinku od km 44+538 do km 51+760 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-01-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości odcinka od km 17+432 do km 31+000 (Etap III) oraz robót budowlanych na odcinku od km 25+000 do km 31+000 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-01-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-01-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 01-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1. most przez potok Smolniczek w miejscowości Lutowiska w km 26+378, 2. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 26+946 3. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 27+643 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-02-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna: 1.most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785, 2.most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+914, 3.most przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w km 28+590”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-02-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Zadanie Nr 1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka; Zadanie Nr 2 – Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo