Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 18-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza od km 2+565,00 do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” – III etap (Budowa magazynu materiałów do zud wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i budową przyłączy do kan. deszczowej na bazie RDW Rymanów, ul. Dworska 23) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 24-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno-asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich w 2022r. – dla potrzeb RDW - II dostawa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów biurowych dla PZDW oraz jednostek terenowych RDW w 2022r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-03-2022 09:30

Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w km 25+993; Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w km 27+353” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2022r. do PZDW Rzeszów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Odnowa poziomego oznakowania dróg na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w roku 2022 – 8 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2022 r. – 5 zadań czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego