Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Plan postępowań o udzielenie zamówień


Plan postępowań o udzielenie zamówień został sporządzony i umieszczony na stronie www.pzdw.pl na podstawie art. 13 a Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/czynnosci-zamawiajacego-przed-wszczeciem-postepowania).
Plan postępowań o udzielenie zamówień nie obejmuje zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo