Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 14-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Humniska i Turze Pole oraz dr. woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w m. Grabownica Starzeńska.” III przetarg na 2 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+775 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie i rozbudową przepustu w km 35+700” z podziałem na 2 zadania. Zadanie Nr 1 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+775 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie. Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-08-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy "Z" – zbiorczej Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84 -141+808,15 poza rowem – strona lewa odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka ŚCIEŻKA ROWEROWA - CZĘŚĆ I czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-08-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – polegająca na budowie chodnika w miejscowości Pustynia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w km 59+339 – 59+606 strona lewa w m. Pustynia... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-08-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród - gr. Państwa w km 4+590- 4+785 w m . Majscowa” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-08-2018 09:30

Nazwa zamówienia: „Remont nawierzchni mostu na rzece Wisłoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska -Dukla w km 28+680-28+810 w m. Nowy Żmigród (130m).... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-08-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2018/2019 i 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lubaczów – 2 zadania. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo