Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 19-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Trześniów wraz z zatoką autobusową oraz w m. Jasionów i Buków z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 10+294 – 10+410 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 10+336 strona prawa w m. Trześniów. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+100 – 8+240 strona prawa w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszego w km 61+540,7 – 61+721,7 strona lewa w m. Dębica (ul. Sandomierska) – II przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-10-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie chodnika w km 2+950 - 3+110 str. prawa w m. Godowa. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+775 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole i rozbudową przepustu w km 35+700: Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa znaków drogowych do awaryjnego oznakowania mostu przez rzekę Jodłówka w ciągu DW 856 Antoniów – Dabrowa Rzeczycka w km 11+046 w m. Żabno. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 09-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika w km 13+788-13+940 strona lewa w miejscowości Czarna Sędziszowska czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-10-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+610 - 27+075 w m. Łączki Kucharskie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 03-10-2018 10:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszego w km 61+540,7 - 61+721,7 strona lewa w m. Dębica(ul. Sandomierska)” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo