Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 22-11-2019 10:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica –Warzyce w miejscowości Cieszyna, km 27+160 – 27+475 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Odmulanie rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów - 6 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-11-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa ) drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – 2 zadania: Zadanie nr 1 - DW nr 988 w m. Strzyżów km 16+908 – 17+036 Zadanie nr 2 - DW nr 988 w m. Dobrzechów w km 17+373 – 17+500 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: - nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, - nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, - nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu RDW Stalowa Wola 2019r. – (7 zadanie)”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-11-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w trzecim roku od oddania do użytkowania dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-11-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Zadanie nr 12: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 polegająca na budowie chodnika i utwardzeniu części działki nr 206/2 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo