Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 22-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: „Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030 w ramach zadania: „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Ropczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma- Wiśniowa w km 15+051. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec polegająca na budowie chodnika w km 14+373 – km 14+548 w m. Ryszkowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-05-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342 – III przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica, polegająca na budowie chodnika w km 52+334,50 - km 52+602,50 strona prawa w m. Pruchnik czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Humniska i Turze Pole oraz dr. woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w m. Grabownica Starzeńska.” z podziałem na 3 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-05-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanym. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-05-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 36+400 – 37+213 czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo