Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Paweł Gierucki

Data modyfikacji: 2021-06-08 12:12:42


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/58/2021</p> <p> </p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków w m. Nowy Lubliniec i Żuków

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

08-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

08-06-2021

ogloszenie  o zamówieniu  jest   dostepne  pod  adresem prowadzonego  postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e1d8251-e13d-481a-a06c-800dbf553c36


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego