Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Odszkodowania komunikacyjne


   

ODSZKODOWANIA ZA  SZKODY POWSTAŁE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE
                                                   PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 

1. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi na  terenie Województwa Podkarpackiego jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego (w odniesieniu do dróg wojewódzkich) działa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Na podstawie art. 420 §1 Kodeksu Cywilnego zarząd drogi ponosi odpowiedzialność cywilną za uzasadnione szkody użytkowników dróg wojewódzkich. 
Jest zatem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, ale tylko po wykazaniu (udowodnieniu) odpowiedzialności zarządu drogi za powstałą szkodę.

2. Szkody powstałe na drogach wojewódzkich należy zgłaszać pocztą do PZDW w Rzeszowie na następujący adres:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie
35-105 Rzeszów,ul. Boya Żeleńskiego 19a

lub elektronicznie  na adres e-mail : biuro@pzdw.pl

Zgłoszenie szkody powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z poniżej zamieszczonym wzorem:

                                                                                

Niedopełnienie tego warunku przez poszkodowanego spowoduje wydłużenie procesu związanego z likwidacją szkody i wypłaty odszkodowania.
Zgłaszający szkodę powinien wypełnić właściwy druk zgłoszenia szkody oraz dołączyć do niego posiadane dokumenty takie jak: oświadczenia świadków zdarzenia, pisma policji, lub innych służb, rachunki, lub faktury za naprawę pojazdu, dokumentację fotograficzną itp. Dodatkowo, uszkodzony pojazd powinien być przedstawiony do oględzin przedstawicielowi zakładu  ubezpieczeń. 

3. W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie  z art. 6 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każda szkoda została zgłoszona Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody.

4. Wypełniony  druk zgłoszenia szkody PZDW w Rzeszowie przekazuje swojemu Ubezpieczycielowi , który przeprowadza właściwy proces likwidacji szkody i podejmuje stosowną decyzję, powiadamiając o niej Zgłaszającego oraz Ubezpieczonego.   

5. Dodatkowe wyjaśnienia, lub informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkód, można uzyskać pod nr tel.(17) 860 94-98 , email: drogi@pzdw.pl

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2018-05-30