Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Barbara Maziarz

Data modyfikacji: 2022-06-29 13:19:32


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Malowanie pomieszczeń budynku laboratoryjno – administracyjnego PZDW w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19 - II postępowanie.

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

29-06-2022

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-06-2022

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20920180-b24d-4536-9a71-3d5d313d1b69


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego