Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka
Opublikowano: 2020-04-30

Tytuł projektu: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Inżynier Kontraktu: Inko Consulting Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 44 223 952,34 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 36 420 093,46 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 17.05.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 15.04.2020 r.

Okres realizacji: 2017-2020

 

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 2,81 km

Lokalizacja projektu: powiat mielecki, gmina m. Mielec, gmina Mielec.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 (od drogi wojewódzkiej nr 983 do drogi powiatowej Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów, w tym odcinka łącznicy P4) wraz z budową mostu na rzece Wisłoka z odcinkami dowiązania oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych umożliwiających funkcjonowanie tej drogi.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa mostu przez rzekę Wisłoka

- budowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 983 w m. Rzędzianowice

- budowa 4-wlotowego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w m. Złotniki

- budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

- budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza i linią kolejową nr 25

- budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących

- zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu

 

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej województwa w ruchu drogowym poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej i stworzenie dodatkowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłoka. Inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu w północnej części powiatu mieleckiego, poprawę przejazdu i rozładowanie dużego natężenia ruchu w m. Mielec, a w konsekwencji wzmocnienie spójności sieci drogowej oraz rozwój gospodarczy regionu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-19 23:54:53

Data modyfikacji: 2021-04-13 11:12:47

Wersja: 14

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-19 23:54:53
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-02-01 15:00:48
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-02-27 15:29:02
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-03-14 13:59:02
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-19 12:31:35
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-10-11 12:01:11
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2019-10-04 14:32:29
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-04-29 11:12:01
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-07-28 13:55:16
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:06:13
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:24:54
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Marcin Gorniewski
Data modyfikacji
2021-02-10 15:18:35
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-02-19 09:52:25
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego