Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk
Opublikowano: 2017-12-21

Tytuł projektu: Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Skanska S.A.

Inżynier Kontraktu: PROKOM Construction Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 18 653 294,41 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 12 706 522,50 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 2 242 327,50 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 02.08.2016 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 24.11.2017 r.

Okres realizacji: 2016-2017

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,85 km

Lokalizacja projektu: powiat rzeszowski, gmina Sokołów Małopolski.

Przedmiotem inwestycji była budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski o długości 3,128 km. Nowa trasa pozwala na skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875 z węzłem „Sokołów Północ” drogi ekspresowej S19 oraz drogą powiatową nr 1366R r.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G o długości 3,128 km

- budowa skrzyżowania typu małe rondo na DW 875 w km 52+563,78 wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej

- budowa 2 skrzyżowań częściowo skanalizowanych z drogą gminną i łącznikiem z drogą powiatową

- budowa odcinka drogi łączącej obwodnicę (łącznik) z istniejącą drogą powiatową nr 1366R o długości 725,00 m wraz z budową skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową

- budowa połączenia ul. Akacjowej z ul. Polną

- budowa zjazdów indywidualnych (dojazdów do pól) równolegle po obu stronach obwodnicy wraz z „mijankami”

- budowa placu do zawracania (na końcu przed wjazdem na wezeł S19)

- budowa 4 zjazdów z drogi wojewódzkiej, łącznika i ul. Polnej

- budowa chodników w rejonie ronda

- budowa ścieżek rowerowych w rejonie ronda i na odcinku po lewej stronie obwodnicy

- budowa drogi tłuczniowej wzdłuż łącznika z drogą powiatową od km 0+616,40 do km 0+654,70

- budowa odwodnienia drogi

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego poziomego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Cel główny projektu to: polepszenie dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do: podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy warunków ruchu oraz skrócenia czasu przejazdu samochodów. Wskutek realizacji projektu zwiększył się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu rzeszowskiego.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-05-05 00:16:46

Data modyfikacji: 2022-01-02 12:41:16

Wersja: 12

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-05 00:16:47
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-05 00:20:03
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-05 00:21:07
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-05-07 23:54:12
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2018-06-11 11:30:59
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 19:00:54
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-06 10:18:08
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2020-11-12 14:31:11
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 14:05:56
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-01-04 14:21:07
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik PZDW
Data modyfikacji
2021-04-13 10:58:43
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego