Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 7

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-02-26 09:40:22


Opublikowano: 2017-11-16

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe

Wykonawca: Skanska S.A. 

Planowany termin zakończenia robót: 9 kwietnia 2018

Informacje ogólne

Całkowita wartość Projektu (wg umowy o dofinansowanie): 27 422 066,61 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 20 704 173,86 zł

Ogólna charakterystyka projektu

W ramach projektu zintegrowanego wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19). Z uwagi na fakt, że trasa przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa jak i poza jego granicami, przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski. Odcinek zamiejski, realizowany przez Województwo Podkarpackie, biegnie od km 0+019,11 do km 1+107,00. Początek zlokalizowany jest w miejscu węzła Rzeszów Południe drogi ekspresowej S19 i przebiega w kierunku wschodnim przez tereny rolne.

Zakres rzeczowy projektu


Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in:
- budowę po nowym śladzie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,09 km
- budowę przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 108 167R
- budowę dróg serwisowych.

Budowana droga będzie charakteryzować się następującymi parametrami:
- klasa drogi: G
- przekrój poprzeczny: 2 x 2
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- dopuszczalne obciążenie:115 kN/oś
- kategoria ruchu: KR5

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego