Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 5

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2019-02-05 11:15:02


Opublikowano: 2017-11-08

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 16 718 591,66

Data podpisania umowy: 14 września 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 28 września 2018 r.

Informacje ogólne

Inwestycja stanowi dowiązanie do realizowanej przez miasto Rzeszów rozbudowy ul. Władysława Sikorskiego. Dzięki modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej – droga dwujezdniowa, czteropasowa
ze środkową wyspą dzielącą – zlikwidowany zostanie efekt tzw. „wąskiego gardła”, co usprawni wyjazd z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej
tj. odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 łączącego ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 19
(ul. Podkarpacka), powstanie doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19 a następnie autostrady A4.

Zakres rzeczowy projektu

Parametry techniczne drogi:

- klasa: G

- nośność nawierzchni: 115kN/oś

- szerokość jezdni: 16,5 m (2 pasy ruchu w każdym kierunku + środkowa wyspa dzieląca)

-szerokość pasów ruchu: 3,5 m (zewnętrzny) i 3,25 m (wewnętrzny)

- szerokość środkowego pasa dzielącego: 3 m

- szerokość chodnika: 2 m (prawa strona), 1,5 m (lewa strona)

- szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej: 2 m

 

Zakres robót:

- rozbudowa drogi do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 0,83 km oraz dodatkowym pasem
do skrętu w lewo do bazy MPGK

- rozbudowa skrzyżowania z ulicą Orkana – zmiana geometrii skrzyżowania, budowa dodatkowego pasa ruchu na wlocie ulicy Orkana i wylocie ulicy Grunwaldzkiej w kierunku centrum Tyczyna

- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Stawową

- budowa mostu klasy A (nośność: 50 ton) wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczenie koryta rzeki Strug

- budowa lewostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oraz obustronnych chodników (lewa strona: 1,5 m, prawa strona: 2 m)wzdłuż całego odcinka

- budowa (1 szt.) i przebudowa (2 szt.) zatok autobusowych

- przebudowa zjazdów indywidualnych publicznych

- budowa murów oporowych

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

- demontaż istniejącej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlnej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T. Cel ten jest zbieżny z celem działania 2.2 Infrastruktura drogowa PO PW. Realizacja projektu przyczyni się lepszego skomunikowania obszaru funkcjonalnego stolicy województwa podkarpackiego z siecią dróg krajowych (DK 94), a pośrednio z siecią TEN-T (z węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Świlcza i autostradą A4 Rzeszów-Zachód).

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego