Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-01-04 12:31:14


Opublikowano: 2017-11-30

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: Budimex S.A.

Wartość kontraktu: 19 727 179,88 zł

Data podpisania umowy: 10 lipca 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 sierpnia 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Początek niespełna półtorakilometrowego odcinka został zlokalizowany na skrzyżowaniu (typu rondo) drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Koniec to włączenie ,w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). Inwestycja obejmuje również przebudowę około 220 m drogi gminnej nr 112973R (ul. Marii Konopnickiej) przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres robót:

- budowa odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,4 km pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28

- budowa mostu klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- odcinkowa przebudowa ul. Piłsudskiego (DK 28)

- budowa prostego skrzyżowania typu rondo w miejscu włączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi krajowej nr 28

- budowa skrzyżowania zwykłego w miejscu włączenia dróg gminnych

- budowa odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej

- budowa (przełożenie) ul. M. Konopnickiej w miejscu kolizji z nową drogą

- włączenie nowej drogi do ronda na skrzyżowaniu ulic: 17-go Stycznia (DK73), Lwowskiej (DK73)
i Kazimierza Wielkiego (113074R)

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa)

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego