Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-03-14 13:56:51


Opublikowano: 2017-12-27

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec (PRD Mielec), REMOST Dębica

Całkowita wartość Projektu: 23 275 390,14 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 784 081,59 

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 491 308,55 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres robót:

- wzmocnienie istniejącej jezdni dla dostosowania jej do ruchu KR 4 i nośności 115 kN/oś wraz z wykonaniem asfaltowych opasek przy jezdni i poboczy drogi 

- wykonanie niewielkich korekt w poziomym usytuowaniu jezdni i korony drogi

- przebudowa 13 skrzyżowań, w tym skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i 870 w miejscowości Sieniawa na małe rondo

- przebudowa 15 istniejących i budowa jednej nowej zatoki autobusowej

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa i przebudowa i chodników

- przebudowa odwodnienia drogi

- budowa i przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami

- przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa oświetlenia ronda Sieniawie

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego