Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2019-03-26 09:35:38


Opublikowano: 2017-11-16

Tytuł projektu: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła drogi krajowej nr 9 w Rudnej Małej

Z uwagi na zakres rzeczowy zadanie pn. “Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” zostało podzielone na 3 etapy.

Etap I obejmuje:

•     budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 869 o długości 1,7 km, od węzła S-19 Jasiona do byłej drogi krajowej nr 19
•     rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 869 biegnącej po byłej drodze krajowej nr 19 w kierunku północnym, do połączenia z etapem II
•     budowę/przebudowę trzech jednopoziomowych skrzyżowań w tym 2 rond
•     budowę mostu WD-1 w ciągu DW869 nad potokiem Świerkowiec,
•     budowę drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej terenom położonym na południe od projektowanej drogi wojewódzkiej nr 869,
•     przebudowę sieci uzbrojenia terenu

Etap II obejmuje:

•     rozbudowę drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku 0,9km. Rozbudowa będzie realizowana poprzez dobudowę drugiej jezdni i wzmocnienie jezdni istniejącej na kategorię ruchu KR4,
•     budowę jednopoziomowego skrzyżowania typu rondo na przecięciu dróg wojewódzkich nr 869 i 878 ( byłą drogą krajową nr 19 biegnąca na północ w kierunku Lublina)
•     przebudowę i budowę dróg innych kategorii zapewniających dostępność komunikacyjną dla terenów sąsiadujących z inwestycją
•     przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
•     budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, zatok autobusowych, oraz ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej 869
•     przebudowę sieci uzbrojenia terenu

Etap III  obejmuje:

•     rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 869 o drugą jezdnię na całej długości trasy wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni istniejącej, (na odcinku do Rudnej Małej do ronda  z Jasionce)
•     budowę 4 skrzyżowań w tym 3 rond
•     Budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych
•     budowę/przebudowę dróg dojazdowych, serwisowych i wewnętrznych
•     budowę zatok autobusowych,
•     budowę oświetlenia drogi, układu odwodnienia drogi
•     budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

 

Cele projektu

Rozbudowywana droga będzie charakteryzować się następującymi parametrami:
- klasa drogi: G
- przekrój poprzeczny: 2 x 2
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- dopuszczalne obciążenie:115 kN/oś
- kategoria ruchu: KR4

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego