Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 2

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-02-26 09:22:19


Opublikowano: 2017-11-19

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. – Lider

WOLMOST Sp. z o.o. – Partner

Wartość umowy: 34 299 898,83 zł

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 1 czerwca 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2018 r.

Informacje ogólne

Przedmiotowy projekt, obejmujący przebudowę pond 18-kilometrowego odcinka pomiędzy Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim , będzie stanowił dopełnienie kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875, łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Małopolski i Leżajsk. W latach 2008 – 2009 w ramach ZPORR przebudowany został odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska.
W latach 2009 – 2011 dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 zmodernizowano ponad 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Mielcem
i Kolbuszową. W ramach wspomnianego zadania powstała również mała obwodnica Kolbuszowej
wraz z mostem na Nilu.

Projekt obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów
i Turza. Na całej długości jezdnia będzie posiadała dwa 3-metrowe pasy ruchu. Droga wyposażona zostanie obustronnie w pobocza bitumiczne i gruntowe.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres inwestycji:

- przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu

- przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi

- budowa mostu nad rzeką Zyzoga

- przebudowa/rozbudowa przepustów

- budowa i przebudowa zatok autobusowych

- budowa i przebudowa i chodników

- budowa ścieżki rowerowej

- budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych

- przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)

- budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie

- przebudowa oświetlenia drogowego

- budowa urządzeń ochrony środowiska.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego