Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 17

Zmodyfikował: Piotr Miąso

Data modyfikacji: 2019-09-29 19:18:39


Opublikowano: 2017-12-27

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk- Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorliczyna

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec (Lider)

                                            REMOST Dębica (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 23 356 554,49 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 784 081,59 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 491 308,55 

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 8 marca 2016r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Sieniawa - Przeworsk (od km 131+671 do km 144+716,11) z wyłączeniem następujących odcinków:

- od km 136+589,00 do km 136+717,00 (skrzyżowanie DW 835 z DK 77)

- od km 138+607,25 do km 138+625,70 (przejazd kolejowy)

- od km 133+672,81 do km 133+925,66 (most nad rzeką San planowany do przebudowy w ramach II etapu projektu)

Łączna długość odcinka objętego przebudową/rozbudową: 12,64 km

Zakres rzeczowy projektu

- wzmocnienie istniejącej jezdni dla dostosowania jej do ruchu KR 4 i nośności 115 kN/oś wraz z wykonaniem asfaltowych opasek przy jezdni i poboczy drogi 

- wykonanie niewielkich korekt w poziomym usytuowaniu jezdni i korony drogi

- przebudowa 13 skrzyżowań, w tym skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 835 i 870 w miejscowości Sieniawa na małe rondo

- przebudowa 15 istniejących i budowa jednej nowej zatoki autobusowej

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych

- budowa i przebudowa i chodników

- przebudowa odwodnienia drogi

- budowa i przebudowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami

- przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa oświetlenia ronda Sieniawie

- przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i spójności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym. Popraie ulegnie w szczególności dostępność komunikacyjna północno – wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem „Przeworsk”). Realizacja projektu przyczyni się zatem do zwiększenia mobilności zarówno regionalnej jak i poprawy powiązań komunikacyjnych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego