Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 16

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-11-06 10:33:37


Opublikowano: 2018-07-16

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina-Medzilaborce-Krosno

Informacje ogólne

Partner Wiodący: Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj

Partner Projektu: Województwo Podkarpackie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 026 016,36 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 972 113,89 EUR

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22 czerwca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”obejmowao po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego – powiat krośnieński gminy Dukla i Jaśliska oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudową zjazdów, przebudową i korektą geometrii skrzyżowań, poprawą odwodnienia drogi oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu realizowano zadania po stronie słowackiej i polskiej.

W ramach zadania realizowanego przez Partnera wiodącego przewidziana była modernizacja, poprawa stanu budowlano-technicznego drogi oraz układu odprowadzania wody w zakresie dróg II/567 oraz II/575. Droga II/567 o całkowej długości 5,311 km i średniej szerokości trzech odcinków 6,5 m. Droga II/575 o całkowej długości 6,993 km i średniej szerokości dwóch odcinków 6,5 m.

Zadanie zrealizowane przez Województwo Podkarpackie w ramach niniejszego projektu obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa.

Łączna długość przebudowywanej drogi – 6,850 km:

  • Kilometraż przebudowywanej drogi: od km 0+380 – 1+990, od 2+3 – 20 – 3+020 i od 3+320 – 6+850.

  • Kilometraż remontowanej drogi ze środków własnych Województwa Podkarpackiego : od 0+000 – 0+380 (0,38 km), 1+990 - 2+320 km (0,33 km), 3+020 -m3+320 (0,3 km).

Zakres robót w ramach projektu obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz wykonaniem robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji – przebudową zjazdów, przebudową i korekta geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi, poprawą odwodnienia drogi, przebudowa przepustów oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Cele projektu

Poprawa stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej i stronie polskiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Projekt miał na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadził do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy jest szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyniła się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego