Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 15

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-02-18 11:23:55


Opublikowano: 2019-12-20

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt współfinansowany z pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)

 

Informacje ogólne

 

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Budimex S.A.

Inżynier Kontraktu: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 28 278 868,59 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 18 961 779,36 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10.07.2017 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 11.12.2019 r.

Okres realizacji: 2017-2019

 

Ogólna charakterystyka projektu

Długość wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,39 km

Lokalizacja projektu: powiat jasielski, gmina Jasło.

Projekt obejmował budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73.

Początek nowej drogi został zlokalizowany na skrzyżowaniu (typu rondo) drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Koniec to włączenie,
w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). Inwestycja obejmujmowała również przebudowę około 220 m drogi gminnej nr 112973R (ul. Marii Konopnickiej) przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,4 km pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28

- budowa mostu klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- odcinkowa przebudowa ul. Piłsudskiego (DK 28)

- budowa prostego skrzyżowania typu rondo w miejscu włączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi krajowej nr 28

- budowa skrzyżowania zwykłego w miejscu włączenia dróg gminnych

- budowa odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej

- budowa (przełożenie) ul. M. Konopnickiej w miejscu kolizji z nową drogą

- włączenie nowej drogi do ronda na skrzyżowaniu ulic: 17-go Stycznia (DK73), Lwowskiej (DK73)
i Kazimierza Wielkiego (113074R)

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa)

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR5

Cele projektu

Celem projektu było zwiększenie dostępności transportowej województwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie połączenia pomiędzy drogami krajowymi stanowiącymi trzon transportowy powiatu.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego