Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 14

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2020-03-06 13:25:08


Opublikowano: 2020-03-06

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyż. z DW 866)

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyż. z DW 866) „Accessible Ukrainian-Polish borderland: joint actions for the modernisation of road infrastructure”

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-UA-705/17-00 z dnia 01.10.2018

Informacje ogólne

Lider – Road Service in Lviv Region (Służba Dróg w Obwodzie Lwowskim)

Partner - PZDW w Rzeszowie

Partner – Euroregion Karpaty – Ukraina

Całkowita wartość Projektu - 2 473 443,55 Euro

Dofinansowanie 90% - 2 226 099,20 Euro

Całkowite Środki PL – 150 033,55 Euro (630 140,91 zł)

Roboty budowlane – 120 000,00 Euro (ok. 504 000,00 zł)

Całkowita długość drogi: 668 m – odcinek drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok

Zakres rzeczowy projektu

Zakres planowanych robót:

- zwiększenie nośności konstrukcji nawierzchni drogi z 80 kN do 100 kN  poprzez:

mechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni,

- ułożenie siatki wzmacniającej z przystosowaniem do współpracy
z warstwami bitumicznymi,

- wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie,

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralnej asfaltowej,

- regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych i krat ściekowych,

- wykonanie oznakowania poziomego odblaskowego.

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego