Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 13

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2021-01-04 13:48:33


Opublikowano: 2019-12-06

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Informacje ogólne

Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Partner)

Inżynier Kontraktu: Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.

Całkowita wartość Projektu: 54 050 479,45 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 45 828 185,71 PLN

Wartość dofinansowania z BP: 7 809 967,87 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 30.12.2015 r.

Data zakończenia robót budowlanych: 25.09.2020 r.

Okres realizacji: 2015-2020

Ogólna charakterystyka projektu

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 6,17 km

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 0,25 km

Lokalizacja projektu: powiat kolbuszowski, gmina Kolbuszowa, gmina Dzikowiec.

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowej i Werynia o długości 6,17 km. Obwodnica będzie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 6,17 km wraz z rozbudową odcinków dróg istniejących w rejonie połączeń z budowaną drogą

- budowa obiektów inżynierskich (wiadukt nad koleją, most nad rzeką Werynia)

- budowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi - jedno rondo, dwa skrzyżowania skanalizowane

- budowa zjazdów oraz dróg dojazdowych zapewniających dostęp do dróg publicznych

- budowa chodników w rejonie skrzyżowań (ul. Sawy i rondo)

- budowa układu odwodnienia drogi odpowiadającej warunkom decyzji środowiskowej oraz uwarunkowaniom terenowym

- budowa oświetlenia drogi

- budowa, przebudowa/rozbudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- budowa wymaganych urządzeń ochrony środowiska

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Parametry drogi:

- klasa drogi: G

- przekrój poprzeczny: 1x2

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

- dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś

- kategoria ruchu: KR4

Cele projektu

Celem głównym projektu była poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększył się potencjał i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu - w wyniku realizacji projektu firmy mają znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego