Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 10

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-04-19 15:25:10


Opublikowano: 2023-10-11

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik etap II

Informacje ogólne

Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskich dla Podkarpacia
Inwestor: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy
Wartość robót budowlanych:
Wartość dofinansowania:

Inżynier kontraktu: KDI Sp. z o.o. Krosno
Realizacja: 2023-2025

Ogólna charakterystyka projektu

W 2022 roku ukończono przebudowę drogi na odcinku od Pantalowic do Pruchnika o długości 7,22 km. Etap II uzupełni modernizację 4 kilometrów drogi od Kańczugi do Pantalowic i ok. 1,8 km ulicy Jarosławskiej w Pruchniku.

Lokalizacja: powiat jarosławski i gmina Pruchnik.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja obejmuje:
- Dostosowanie parametrów drogi do klasy G, nośności 115 kN/oś i kategorii ruchu KR3,
- Wykonanie chodników,
- Wykonanie ścieżki jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszych na odcinku Łopuszka Pantalowice,
- Rozbudowę wszystkich istniejących 15 skrzyżowań,
- Budowę zatok autobusowych,
- Wykonanie przejść dla pieszych,
- Budowę obiektów inżynierskich mostów i przepustów (wraz z budową mostu na rzece Mleczka
w Kańczudze wraz z budową tymczasowego mostu objazdowego),
- Przebudowę dwóch przejazdów kolejowo-drogowych Przeworskiej Kolei Dojazdowej,
- Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Cele projektu

Parametry techniczne istniejącej drogi oraz jej zły stan techniczny obniżały bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników. Podniesiona zostanie klasa drogi z Z do G co przełoży się na wyższą jakość korzystania mieszkańców i podróżnych. Głównym celem realizacji projektu jest usprawnienie komunikacji w regionie, a przez to zwiększenie potencjału i możliwości rozwoju przedsiębiorczości i turystyki na terenie gmin Kańczuga i Pruchnik.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego