Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 1

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2018-06-06 12:41:16


Opublikowano: 2017-12-12

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina-Medzilaborce-Krosno

Informacje ogólne

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 026 016,36 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 972 113,89 EUR

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 22 czerwca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”obejmuje po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego – powiat krośnieński gminy Dukla i Jaśliska oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudową zjazdów, przebudową i korektą geometrii skrzyżowań, poprawą odwodnienia drogi oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy projektu

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy

- korekta łuków poziomych w granicach istniejącego pasa drogowego

- przebudowa 26 przepustów

- przebudowa systemu odwodnienia drogi

- przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii

- przebudowa zjazdów na działki przyległe do drogi

- przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych

- zapewnienie obsługi komunikacyjnej

- usunięcie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni drogi

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Cele projektu

Projekt ma na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy będzie szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego