Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Lokalizacja urządzeń niezwiązanych z drogą


Sprawy załatwiane przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich:

a/ lokalizacja w pasie drogowym dróg wojewódzkich przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b/ lokalizacja w pasie drogowym tablic i banerów reklamowych oraz obiektów handlowych.

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć bezpośrednio do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich:

 1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle 38-200 Jasło ul. Niegłowicka 6a, tel. 13 443 51 20,

 2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu 37-500 Jarosław, Koniaczów 34a, tel. 16 62 10 940,

 3. Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie 37-100 Łańcut ul. Polna 3b, tel. 17 22 52 666,

 4. Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie 37-600 Lubaczów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, tel. 16 63 29 800,

 5. Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a, tel. 17 58 37 561,

 6. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, tel. 15 84 29 289,

 7. Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie 38-520 Rymanów, ul. Dworska 23, tel. 13 43 55 130,

 8. Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustianowej Górnej 38-700 Ustrzyki Dolne, Ustianowa Górna 95, tel.13 46 13 339.

Złożenie wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zezwolenie na lokalizację w/w urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w świetle art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami).


Wymagane dokumenty i opłaty:

 1. Wniosek (wzór załączony poniżej),

 2. Projekt budowlany inwestycji,

 3. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów,

 4. Wyliczoną powierzchnię umieszczonych w pasie drogowym urządzeń i obiektów.

Przy składaniu podań obowiązują opłaty skarbowe:
Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy podlega pełnomocnictwo.
W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić gotówką w kasie lub na konto odpowiedniego organu podatkowego.
Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.