Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa DW 867 od m. Horyniec – Zdrój do granicy województwa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż w dniu 10.05.2023 r. została zawarta umowa nr 228/243/WDT/3/2023 z 10.05.2023 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej i innej, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne od km ok. 57+193 do km ok. 76+110 na terenie miejscowości Horyniec – Zdrój, Radruż, Dziewięcierz, Werchrata i Prusie wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Wykonawcą prac projektowych jest firma TRASAL Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów. 

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostanie opracowany projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz zostaną uzyskane decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji, w szczególności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

W grudniu 2023 r. Wykonawca prac projektowych zakończył opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania. Opracowanie wstępnych rozwiązań projektowych poprzedza etap opracowania właściwej dokumentacji projektowej i przedstawia wstępne rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 na terenie miejscowości Horyniec – Zdrój, Radruż, Dziewięcierz, Werchrata i Prusie. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji przyjęte założenia koncepcyjne będą modyfikowane i uszczegółowiane adekwatnie do ustalonych uwarunkowań terenowych, środowiskowych i geologicznych. 

Poniżej zamieszczono plany sytuacyjne będące częścią składową opracowania Wstępne rozwiązania projektowe:

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/kk57IV2gS7vqCB2


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego