Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 - rozwiązania projektowe

W ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” opracowano dokumentacje projektową dla dwóch Etapów zadania tj.:

  • Etapu I – polegającego na rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami, 
  • Etapu II – polegającego na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 993 i 992, z uwzględnieniem budowy dodatkowego wylotu dla połączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej 993. 

Rozwiązania projektowe w zakresie ww. dwóch etapów zaprojektowano tak by mogły samodzielnie funkcjonować tj. każdy z nich winien stanowić odrębną całość techniczno-użytkową, a w razie konieczności mogły być realizowane oddzielnie.

Poniżej zamieszczono plany sytuacyjne dla obu etapów zadania, będące składową opracowanej dokumentacji projektowej. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zastrzega, iż rozwiązania projektowe mogą ulec korektom i uszczegółowieniom.

http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/nyDMHX8kvhh2Xhn


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego