Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Obwieszczenie PZDW-RDW-VIII-6201/9/23

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zawiadamia, iż wydano Postanowienie (znak sprawy: PZDWRDW-VIII-6201/9/23) w sprawie uzgodnienia, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna , Liszna, Żubracze, na działkach nr ew.: 224, 290, 391/2, 393/4 w miejscowości Cisna, na działkach nr ew.: 118, 122/1, 123, 129/1, 129/2, 137/4, 137/6, 151, 152/3, 153/1, 167, 185/8, 185/9, 185/15, 186/2, 186/3, 186/14, 206/5, 206/9, 206/14, 208/1, 208/3, 208/4, 210, 223/2, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/10, 224/11, 224/13, 238 w miejscowości Liszna, na działkach nr ew.: 147/3, 147/5, 147/6, 148/2, 148/5, 148/8, 149/2, 149/3, 149/5, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152/1, 152/3, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 152/11, 152/12, 152/13, 155/1, 155/2, 155/3,155/4, 155/5, 186, 187 w miejscowości Żubracze , gm. Cisna , w ramach postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Cisna.

Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku poniżej.

Obwieszczenie_PZDW-RDW-VIII-6201-9-23.pdf


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego