Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ruszyła kolejna inwestycja w Bieszczadach

26 listopada symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina - Myczków.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 53 miliony 400 tyś. złotych z czego dofinasowanie ze środków UE to ponad 45 milionów złotych.

Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr  895 o długości ponad 6 km od Soliny do Myczkowa. Koniec przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 894 realizowanym obecnie w ramach przedudowy drogi na odcinku Hoczew – Polańczyk. Rozbudowa przedmiotowej drogi polega m.in. na poszerzeniu jezdni do 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m), wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, rozbudowie istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi.  W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także most na rzece San oraz zatoka autobusowa, powstaną chodniki, wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz oświetlenie uliczne. Odcinek drogi objęty inwestycją po zakończeniu projektu będzie dostosowany do obowiązujących standardów dla drogi klasy Z/G, a nawierzchnia będzie przystosowana do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś.

W uroczystości uczestniczyli m.in: Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Adam Drozd - Radny Województwa, Adam Piątkowski - Wójt Gminy Solina, Janusz Kopczyk - Inżynier Kontraktu (PROMOST CONSULTING),  Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie oraz przedstawiciele Wykonawcy - firmy BUDIMEX S.A. Wojciech Majdyś – Dyrektor Regionu, Jarosław Jochymek - Dyrektor Kontraktu i Norbert Nowak - Kierownik Projektu.

Zaczynamy naprawiać drogi bardzo zaniedbane przez wiele lat w rejonie Bieszczadów zaczynamy naprawiać, remontować poszerzać, tworzyć ciągi pieszo-rowerowe. To są wielomilionowe inwestycje, tak jak ta dzisiejsza za ponad 50 milionów złotych. Ale już patrzymy w przyszłości mamy przed sobą kolejną inwestycję, bo otrzymaliśmy 70 mln złotych - a jej koszt to ponad 73 ml złotych - na drogę od Soliny w stronę Uherzec Mineralnych. W tym roku powinna być oddana kolejna droga z Polańczyka do Hoczwi. To są w tym rejonie najważniejsze drogi dojazdowe. Tuż obok powstaje kolej linowa za ponad 100 mln złotych. To wszystko sprawia, że  piękne Bieszczady stają się coraz bardziej atrakcyjne i coraz więcej osób chce tu przyjechać. Wszyscy oczekujemy, że będzie łatwy dojazd, będą parkingi, ścieżki piesze i rowerowe. My, jako samorząd województwa podkarpackiego to rozumiemy, zarząd i radni województwa decydując o tych wielkich środkach, aby składać projekty do kolejnych programów i uzyskiwać kolejne środki na rozwój - mówił w czasie uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch - Tych inwestycji będzie więcej, bo to jest jeden z priorytetów zarządu województwa – mówił Wicemarszałek.     

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2022 roku.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności regionu Bieszczadów, w ruchu drogowym. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na poprawę skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa podkarpackiego. Ponadto realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszych. Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni poprawie ulegnie również komfort jazdy.

 

                                                                                                                                                                                               Tekst: PZDW, UMWP, Foto. PZDW

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego