Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835

17 czerwca, uroczystym wbiciem łopaty rozpoczęły się roboty budowalne związane z budową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga.

To pierwszy etap tej inwestycji, a jednocześnie ostatni element zachodniej obwodnicy Przeworska.

Rozpoczynany obecnie etap inwestycji polega na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o łącznej długości ok 2,1 km od ronda w ciągu DK 94 w miejscowości Gwizdaj do projektowanego ronda w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr  835 w m. Przeworsk, a także na przebudowie 4 kilometrowego odcinka drogi nr 835 od Przeworska do Urzejowic. Odcinek drogi objęty inwestycją po zakończeniu projektu będzie dostosowany do obowiązujących standardów dla drogi klasy G, a nawierzchnia będzie przystosowana do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 38,5 miliona złotych. Inwestycja planowana jest do dofinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Teresa Pamuła i Tadeusz Chrzan - Posłowie na Sejm RP, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Bogusław Urban – Starosta Przeworski, Leszek Kisiel – Burmisrz Przeworska, Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk, Grażyna Pieniążek – Wójt Gminy Gać, Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie oraz przedstawiciele Wykonawcy  - firmy  PBI Infrastruktura w Kraśniku – lidera Konsorcjum, którego partnerem jest przedsiębiorstwo PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu Pan Ryszard Hadała – Prezes Zarządu i Bartłomiej Kotwica  - Wiceprezes Zarządu.

Ta budowa niezmiernie ważna, gdyż sieć drogowa to krwiobieg gospodarki. Gratuluje marszałkowi oraz dyrektorowi PZDW Piotrowi Miąso, gdyż inwestycji drogowych jest coraz więcej, a to nie tylko drogi wojewódzkie, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo mieszkańców tych najmniejszych miejscowość – mówił poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan.

Jest to ważna inwestycja, gdyż domyka zachodnią obwodnicę Przeworska. Projekt modernizuje fragment drogi od Sieniawy do Kańczugi – mówił Piotr Miąso dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W ramach inwestycji powstaną zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podrzędnymi, przejścia dla pieszych, chodniki. Przy drodze powstanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Ponadto zostanie zastosowana tzw. cicha nawierzchnia, która przyczyni się do redukcji hałasu na realizowanym odcinku DW835.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2022 roku.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost dostępności komunikacyjnej i transportowej do dróg szybkiego ruchu w regionie oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej nr 835.

Inwestycja usprawni połączenia między sąsiednimi powiatami – rzeszowskim i biłgorajskim, a co za tym idzie z sąsiednim województwem lubelskim, przyczyni się także do ograniczenia natężenia ruchu w Przeworsku. Ponadto poprzez budowę chodnika wzrośnie bezpieczeństwo ruchu pieszych.

W dniu 28 maja PZDW ogłosił przetarg na realizację II etapu inwestycji tj. od Urzejowic do Kańczugi. Termin realizacji tego zadania planowany jest koniec kwietnia 2023 roku.

                                                                                                                                                                                                  Tekst: PZDW, UMWP, Foto. UMWP


Zobacz również poprzednie aktualności

INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027
Inwestycja
Data dodania: 19-04-2024 r.

INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027

15 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu „... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 15-04-2024 r.

Rozbudowa DW 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne - projekt koncepcyjny

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie udostępnia w poniższym link... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 10-04-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.37

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego