Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa

26.września.2019r. symbolicznym wbiciem łopat rozpoczęto rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermnowice - Granica Państwa. Inwestycja współfinansowana jest z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Umowa o dofinansowanie została zawarta w październiku 2018r. w Przemyślu. W niespełna rok udało się dopełnić wszelkich formalności związanych z umową partnerską z Lwowską Obwodową Administracją Państwową, zakończyć etap projektowania i uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. W przepowadzonej procedurz przetargowej wyłoniono wykonawcę robót - firmę Strabag Sp. z o.o., która podjęła się realizacji zadania za łączną kwotę 31 816 814,82 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- modernizację i rozbudowę 6,615km drogi,

- poprawę parametrów technicznych drogi - spełnienie wymagań klasy Z / G,

- rozbiórkę i budowę dwóch mostów - klasa obciążenia A (brak ograniczeń tonażowych),

- rozbiórkę i budowę przepustów,

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,

- budowę dodatkowej jezdni do obsługi terenów przyległych,

- budowę chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego,

- rozbudowę odcinka przygranicznego do 5 pasów ruchu (w dostosowaniu do projektu przejścia granicznego Malhowice/Niżankowice),

- budowę pętli autobusowej,

Prace, zgodnie z umową powinny się zakończyć w październiku 2020r.

Projekt odpowiada na jedno z podstawowych wyzwań w obszarze oddziaływania programu, jakim jest słabo rozwinięta infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość transgranicznych połączeń transportowych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i przewozy transgraniczne, w wyniku czego zmniejsza atrakcyjność regionu dla inwestorów i utrudnia procesy rozwojowe.

Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez zwiększenie dostępności transportowej regionu i poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych i rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w połączeniu z projektowanym przejściem granicznym Malhowice-Niżankowice.

W symbolicznym rozpoczęciu budowy wzięli udział licznie zgromadzeni goście, a wśród nich m.in. Wicewojewoda Podkarpacka Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Mariusz Król, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, Wiceprezydent Przemyśla Bogusław Świeży. Wykonawcę robót reprezentowali Dyrektor Oddziału Strabag Sp. z o.o. w Rzeszowie Maciej Łukaszek i Kierownik Robót Grzegorz Kraus, a Inżyniera Kontraktu - KDI Sp. z o.o. Krosno Tadeusz Winiarski. Poświęcenia placu budowy dokonał Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanowicach ks. dr. Radosław Maziarz. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA reprezentowała Monika Piątek – Kozioł z Oddziału w Rzeszowie.

W imieniu Województwa Podkarpackiego funkcję inwestora zadania pełni Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który reprezentowany był przez Kierownika Projektu Wojciecha Lecha i prowadzącego uroczystość Dyrektora PZDW Piotra Miąso.


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego