Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Przebudowy DW989 i DW991 zakończone

W dniu 18 stycznia 2024 roku w Żyznowie odbyło się uroczyste zakończenie realizacji inwestycji o łącznej wartości powyżej 28 milionów złotych. 23 mln złotych zabezpieczono w Budżecie Województwa Podkarpackiego, pozostałe 5 mln zagwarantowano z subwencji z Budżetu Państwa. W ramach zadań zrealizowano łącznie 10,3 km przebudowy dróg wojewódzkich nr 989 i 991, wybudowano most w Żyznowie oraz zmodernizowano stałe bariery na trasie od Rezerwatu Prządki do Korczyny.
Użytkownicy poruszają się już po drodze o dobrych parametrach technicznych, przejazd przez most w Żyznowie nie jest też ograniczony do jednego pasa ze względu na ograniczenie nośności, a komfort i bezpieczeństwo korzystania z dróg, zostały zdecydowanie podniesione. Podkreślić należy budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów: nowe odcinki chodników i ścieżki pieszo rowerowej, 4 zatok autobusowych i odcinków oświetlenia ulicznego.

Odcinek DW 991 oprócz swojej funkcji transportowej okresowo wykorzystywany jest do organizacji wydarzeń z zakresu sportów motorowych. W oparciu o dokumentację projektową wykonaną na zlecenie Gminy Korczyna, zrealizowana została modernizacja barier drogowych (energochłonnych) na długości 4,1 km, która ułatwi organizację rajdów samochodowych. Dla spełnienia wymogów imprez sportowych, zastosowany układ barier wymaga jedynie uzupełnienia o elementy tymczasowe. Nowy system gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa podczas wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej.

Na podsumowanie zadań i symboliczne przecięcie wstęgi przybyli:
Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hull, Wicemarszałek Piotr Pilch, Przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Inwestycje poświęcił ksiądz proboszcz Robert Wiśniewski. W imieniu Wykonawców Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz STRABAG wypowiedział się prezes Andrzej Zygar. Obecni byli także dyrektor PZDW Piotr Miąso i dyrektor STRABAG Maciej Łukaszek wraz z załogami.
Wstęgę przecięli również: Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura, Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, zastępca Wójta Gminy Korczyna Katarzyna Urbanek, Radny Rady Miejskiej w Strzyżowie Tomasz Wojtowicz, Sołtys Żyznowa Antonii Bożek z przedstawicielami Rady Sołectwa, Paweł Ciszczoń Dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Sobolewskiego.

Zdjęcia: PZDW i Biuro Prasowe UM


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 23-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.55

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwc... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego