Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Nowy most w Godowej

12 stycznia 2023 roku kolejne inwestycje drogowe na Podkarpaciu zostały oddane do użytku kierowców. Tym razem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w miejscowości Godowa.  W otwarciu udział wzięli między innymi wicemarszałek Piotr Pilch i wojewoda Ewa Leniart.

W ramach pierwszego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa” wybudowano most wraz z fragmentem drogi z poboczem i ciągiem pieszo-rowerowym. Poprzednim moście w Godowej ruch odbywał się przez pierwszeństwo przejazdu na zwężonym odcinku drogi. Droga idzie starym śladem ale z uwzględnieniem poprawy parametrów geometrycznych w celu upłynnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników. Inwestycja została dopełniona poprzez drugie zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa w km ok. 1+150 do 6+200 (5,05 km)”. Parametry drogi zostały dostosowane do klasy Z, poszerzono jezdnię i podniesiono nośność drogi. Zrealizowane zadania są komplementarne, służą mieszkańcom oraz przywracają właściwe warunki komunikacyjne na drodze wojewódzkiej.

Zadania były finansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Zobacz również poprzednie aktualności

INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027
Inwestycja
Data dodania: 19-04-2024 r.

INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027

15 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu „... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 15-04-2024 r.

Rozbudowa DW 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne - projekt koncepcyjny

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie udostępnia w poniższym link... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 10-04-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.37

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego