Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Modernizacja DW 895 Uherce Mineralne - Orelec

W dniu 26 marca 2024 roku w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wicemarszałek Piotr Pilch, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso oraz przedstawiciele konsorcjum złożonego z 3 firm: Rejonu z o.o. w Sanoku i REMOST Sp. z o.o. podpisali umowę na realizację prac projektowych i robót budowlanych zadania „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach droga wojewódzka nr 895 Uherce Mineralne – Orelec”, której wartość wynosi 62 732 637,50 zł z prawem do wyboru dodatkowej opcji na 7 999 273,43 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 67 195 315,38 zł.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zmodernizowane zostanie ok. 5,7 km drogi wojewódzkiej na trasie Uherce Mineralne – Orelec.
Inwestycja obejmuje m.in.:
- budowę nowej jezdni drogi,
- budowę i przebudowę chodników, dróg dla pieszych i rowerów oraz przystanków autobusowych,
- budowę i przebudowę istniejących zjazdów,
- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi,
- budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi,
- budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane na odcinku drogi,
- budowę, przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi w tym m.in. oświetlenia drogi, sieci energetycznych, sieci gazowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych,
- budowę kanału technologicznego na całym odcinku rozbudowywanej drogi,
- inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym,
- pełnienie nadzorów specjalistycznych (w tym m.in. nadzór przyrodniczy, archeologiczny, saperski i geologiczny).
Inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2027.

W wydarzeniu udział wzięli: wicemarszałek Piotr Pilch, poseł Piotr Uruski, radni Dorota Łukaszyk i Adam Drozd, wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała, dyrektor Piotr Miąso oraz członek zarządu Bartosz Zdzieba z prokurent Anną Mazur z Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 987 w polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszymka w m. Czarna Sędziszowska - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego