Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Likwidacja szkód powodziowych – zakończenie programu RFIL

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zakończył realizację dwuletniego projektu finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pod nazwą: "Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków". Wartość dofinansowania wyniosła 100 000 000 złotych.

W czerwcu 2020 roku na terenie Podkarpacia wystąpiły powodzie błyskawiczne, które spowodowały duże szkody w infrastrukturze drogowej przez podmycia nasypów i degradację nawierzchni drogowych. Środki rządowe przekazane w ramach RFIL na naprawy zniszczeń popowodziowych na terenie powiatów: jasielskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego zostały wykorzystane na przebudowy i rozbudowy odcinków zniszczonych dróg oraz na zabezpieczenie osuwisk wraz z budową niezbędnych obiektów inżynierskich. W efekcie odnowiono 61 kilometrów dróg wojewódzkich oraz zabezpieczono 3 osuwiska. Likwidacja szkód popowodziowych na drogach wojewódzkich poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu, przywróciła dostępność komunikacyjną mieszkańców oraz polepszyła dostępność transportową sieci dróg wojewódzkich.

W Wołkowyi (gmina Solina, powiat Leski) w dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyła się konferencja poświęcona zakończeniu realizacji programu, gdzie zrealizowano zadanie szczegółowe: Rozbudowa drogi woj. nr 894 od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. W ramach projektu odbudowany został odcinek drogi wojewódzkiej o długości około 610 m, w tym zabezpieczenie osuwiska poprzez wykonanie konstrukcji oporowych wraz z przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi w celu dostosowania do projektowanego odwodnienia, przebudową zjazdów i  wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zrealizowanego przez Budimex S.A. zadania wyniosła 11 875 362,39 zł.

Wykaz zadań.

Zdjęcia: Tomasz Dybała / PZDW

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 02-07-2024 r.

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.1.2023.JK.50

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.... czytaj dalej

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów
Inwestycja
Data dodania: 05-06-2024 r.

Rozpoczynamy rozbudowę DW 988 Czudec-Zaborów

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Czudcu oficjalnie została rozpoczęta realizacja inwestycji &b... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 07-05-2024 r.

Rozbudowa DW 922 w polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka w m. Kąty - wstępne rozwiązania projektowe

Pod poniższym linkiem znajdują się wstępne rozwiązania projektowe dla inwestycji pn.: &... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego