Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 988 Babica-m. Wiśniowa z dnia 03.09.2018r.


Opublikowano: 03-09-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Warzyce – polegająca na budowie zatoki postojowej w km 24+100 – 24+200 str. lewa w m. Wiśniowa”.


Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Warzyce w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego