Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


Wersja: 5

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-11-22 14:04:02


Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów, dnia  19.11.2021 r.

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli

..................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 17/2021 z terminem składania ofert do dnia  29.10.2021 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Wojciech Nanek

Tarnobrzeg

 

 

 ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Realizacji Inwestycji

mgr inż. Magdalena Rak