Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Kadr i Płac


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-09-30 15:33:04


Specjalista – Wydział Kadr i Płac


PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. B. Żeleńskiego 19a , 35-105 RZESZÓW

 

Specjalista – Wydział Kadr i Płac
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze 15/2021 z terminem składania ofert do dnia  27.09.2021 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Ewa Kocząb

Rzeszów

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                              mgr Ewa Dobrowolska