Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Wydział Kadr i Płac


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 01.10.2021 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista –  Wydział Kadr i Płac
………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru (z terminem składania ofert do 27.09.2021 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Ewa Kocząb, zam. Rzeszów
imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Kocząb spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista – Wydział Kadr i Płac.

 

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-09-17 15:23:10

Data modyfikacji: 2021-10-04 08:53:13

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-17 15:23:11
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-17 15:25:03
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-30 15:32:48
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-30 15:33:04
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2021-09-30 15:35:24
Podgląd