Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-08-17 08:06:26


Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 17.08.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nw. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze  Nr 26/2023 z terminem składania ofert do dnia 28.07.2023 r.

L.P. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Jerzy Biały Szówsko
2. Dominika Śliwa Zalesie