Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rzeszów dn. 28.08.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Specjalista – Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 26/2023 (z terminem składania ofert do 28.07.2023 r.) na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Dominika Śliwa zam. Zalesie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Śliwa spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-07-14 13:35:01

Data modyfikacji: 2023-08-28 14:40:30

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-07-14 13:35:02
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-08-17 08:01:13
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Jacek Bieniasz
Data modyfikacji
2023-08-17 08:06:26
Podgląd