Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Inspektor – Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej


Wersja: 3

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2023-06-16 15:40:36


Inspektor – Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Rzeszów dn. 16.06.2023 r.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

 

Inspektor – Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
..................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że na ww. stanowisko pracy nie wpłynęła żadna oferta – ogłoszenie o naborze nr 16/2023 z terminem składania ofert do dnia 07.06.2023 r.